testy, quizy, testy online Przetestuj swoją wiedzę
 

Zgłosiłem korektę do testu/pytania, co dalej?

Zgłaszając korektę do wybranego pytania rozpoczynasz procedurę weryfikacji testu/pytania. Zgłoszona korekta trafia do autora testu/pytania oraz zespołu serwisu. Autor testu/pytania powinien w terminie 7 dni od dnia otrzymania korekty ustosunkować się do Twojej korekty.

Autor testu/pytania, do którego została zgłoszona korekta nie ma obowiązku zastosowania się do treści Twojej korekty, za wyjątkiem przypadków, gdy jego test/pytanie narusza postanowienia regulaminu korzystania z usług w serwisie lub przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ewentualnego sporu pomiędzy użytkownikami, zespół serwisu rozstrzygnie, czy korekta powinna być dokonana. .

W przypadku braku reakcji autora testu/pytania na zgłoszoną korektę, zespół serwisu może rozstrzygnąć, czy korekta powinna być dokonana.

Wszelkie reakcje w ramach zgłoszonej korekty są przesyłane drogą e-mail.