testy, quizy, testy online Przetestuj swoją wiedzę
 

Jak dodawać pytania do testu w Kroku 2 - Dodaj pytania

Przede wszystkim nalezy mieć założony test, a więc poprawnie wypełniony formularz w Kroku numer 1. Dodawanie pytań do testu jest możliwe tylko w momencie jego tworzenia. Jeżeli test jest już opublikowany pytań nie można ani dodawać ani usuwać.

Do kroku numer 2 - Dodaj pytanie można dostać się automatycznie wypełniając Krok 1, badź z zakładki Moje konto -> zarządzaj testami oraz przycisk Dodaj pytania.

Pytanie dodaje się poprzez wypełnienie wymaganych pól formularza.

Objaśnienie pól:

Typ pytania - pozwalamy użytkownikom na pełną dowolność formułowania pytań oraz ich typu, a więc jednokrotnego wyboru - "Jedna odpowiedź", wielokrotnego wyboru "Wiele odpwoiedzi" oraz najciekawsze udzielenie pisemnej odpowiedzi. Pisemna odpowiedź wymaga w od rozwiązującego test podania swojego typu wprost z klawiatury komputera. Można więc zapytać o konkretny rok bądź nazwisko. Prawidłową odpowiedzią jest dosłownie i lietarlnie ta sama ustawiona przez autora testu.

Ilość odpowiedzi - w zależności od wymagań autora testu na każde pytanie jest możliwych kilka ewentualnych odpowiedzi. To znaczy w przypadku jednej prawidłowej odpowiedzi w pytaniu, autor może dać minimum 2, a maksymalnie 5 możliwych do wyboru opcji, z czego tylko jedna jest prawidłowa. Analogicznie w przypadku pytania z wieloma odpowiedziami - wiele możliwych dobrych odpowiedzi wybranych pomiędzy dostępnymi opcjami. Jedynie w przypadku pisemnej odpowiedzi,co naturalne autor testu nie ma możliwości podania ilości potencjalnych odpowiedzi

Treść pytania - jak sama nazwa wskazuje, autor musi zadać konkretne pytania,na które użytkownicy muszą odpowiedzieć.

Czas odpowiedzi - jest to czas podany w sekundach, którym ograniczony jest odpowiadający na zadane pytanie. Po osiągnięciu limitu serwowane jest automatycznie kolejne pytanie. dodatkowo nie ma możliwości cofnięcia się i ponownego udzielenia odpowiedzi.

Obrazek - do każdego pytania możliwy do wgrania jest obrazek. Bardzo często pytania mogą składać się tylko z obrazków np. podanie miasta, w którym zostało zrobione zdjęcie. Umieszczenie grafiki nie jest wymagane ale zdecydowanie wpływa na atrakcyjność dodawanego testu.

Uzasadnienie - w wielu przypadkach pytania są niezwykle złożone i odnoszą się do subiektywnych odczuć autora testu. Jednocześnie udzielane odpowiedzi mogą mieć swój kontekst, którego przytoczenie może bardzo wpływać na atrakcyjność tworzonego testu. Tak, więc uzsadnienie odpowiedzi umożliwia autorowi testu na podanie pewnych faktów bądź komentarza do prawidłowo udzielonej odpowiedzi. Pole nie jest wymagane.

Oprócz powyższych pól formularza uzytkownik z prawej strony ma listę wszystkich dodanych przez siebie pytań do testu, gdzie może je ponownie edytować bądź usunąć.

Na końcu użytkownik może dodać kolejne pytanie poprzez wybór przycisku "Dodaj kolejne pytanie" bądź przejście do kroku 3 z podsumowaniem dzięki wyborowi opcji "Podsumowanie testu".

Co ważne test musi zawierać przynajmniej 5 dodanych pytań, by mógł zostać opublikowany w serwisie.