testy, quizy, testy online Przetestuj swoją wiedzę

Present Continues & Present Simple

Czas na odpowiedź
30 sekund

Pytanie: 1 / 20
Treść pytania:

Peter is in Warsaw. He _______ at Continental Hotel.

A. is staying
B. stayed
C. staying