testy, quizy, testy online Przetestuj swoją wiedzę

Test z wiedzy o społeczenstwie !!

Czas na odpowiedź
30 sekund

Pytanie: 1 / 5
Treść pytania:

W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, stan wojenny morze wprowadzić :

A. d. Prezydent na wniosek Rady Ministrów
B. b. Sejm na wniosek Prezydenta
C. a. Sejm w drodze ustawy
D. c. Sejm za zgodą Senatu i Prezydenta