testy, quizy, testy online Przetestuj swoją wiedzę

Omnibus-wymagający.

Czas na odpowiedź
30 sekund

Pytanie: 1 / 10
Treść pytania:

Komu przypisywane są słowa 'Galilejczyku, zwyciężyłeś!', jakoby wypowiedziane tuż przed śmiercią?

A. Neronowi, cesarzowi rzymskiemu w latach 54 -68 n.e.
B. Poncjuszowi Piłatowi, rzymskiemu prefektowi Judei w latach 26 do 36/37 n.e.
C. Julianowi Apostacie, cesarzowi rzymskiemu w latach 361-363 n.e.
D. Judaszowi Iskariocie, apostołowi, wg. Nowego Testamentu - zdrajcy Jezusa Chrystusa