testy, quizy, testy online Przetestuj swoją wiedzę

BIOLOGIA - matura poziom podstawowy

Czas na odpowiedź
30 sekund

Pytanie: 1 / 15
Treść pytania:

Mukowiscydoza jest jedną z najczęściej występujących chorób genetycznych u ludzi. Jej przyczyną jest mutacja genu CFTR zlokalizowanego na 7 chromosomie, która powoduje, że organizm chorej osoby wydziela nadmiernie gęsty śluz. Co dwudziesta piąta osoba jest nosicielem nieprawidłowego allelu genu CFTR, jednakże większość ludzi nie ma o tym pojęcia, ponieważ nosicielstwo nie daje żadnych objawów.Wybierz prawidłowe dokończenie zdania. Z powyższego tekstu wynika, że mukowiscydoza jest chorobą?:

A. autosomalną dominującą.
B. sprzężoną z płcią recesywną.
C. sprzężoną z płcią dominującą.
D. autosomalną recesywną.