testy, quizy, testy online Przetestuj swoją wiedzę

Test 8

Czas na odpowiedź
30 sekund

Pytanie: 1 / 10
Treść pytania:

PrzełoŜenie dynamiczne przekładni zębatej:

A. jest równe ilorazowi jej przełoŜenia kinematycznego i sprawności mechanicznej
B. jest równe jej przełoŜeniu kinematycznemu
C. nie zaleŜy od jej przełoŜenia kinematycznego
D. jest równe iloczynowi jej przełoŜenia kinematycznego i sprawności mechanicznej