testy, quizy, testy online Przetestuj swoją wiedzę

C + + by dxb

Czas na odpowiedź
30 sekund

Pytanie: 1 / 5
Treść pytania:

Jakie właściwości nadaje zmiennej modyfikator static

A. zmiena nie może być modyfikowana
B. zmienna staje się niewidoczna dla kompilatora
C. wartości zmiennej nie możemy przypisać żadnemu obiektowi
D. zmienna jest widziana poza danym blokiem