testy, quizy, testy online Przetestuj swoją wiedzę

Matura z biologii p. rozszerzony, zad. zamknięte

Czas na odpowiedź
30 sekund

Pytanie: 1 / 10
Treść pytania:

Poniższe zdania zawierają informację o fazie fotosyntezy niezależnej od światła. Zaznacz zdanie zawierające błędną informację.

A. Faza niezależna od światła, czyli tzw. cykl Calvina, składa się z 3 etapów - karboksylacji, redukcji i regeneracji.
B. W stromie chloroplastów, w wyniku cyklu przemian dwutlenen węgla zostaje przekształcony w produkt fotosyntezy.
C. W procesie redukcji dwutlenku węgla wykorzystywane są produkty fazy świetlnej - ATP i NADP.
D. Reakcje niezależnie od światła przebiegają w stromie chloroplastów.