testy, quizy, testy online Przetestuj swoją wiedzę

Matura z biologii, poziom podstawowy, cz.2

Czas na odpowiedź
30 sekund

Pytanie: 1 / 10
Treść pytania:

Zdarza się, że proces mejozy przebiega niewłaściwie i nie dochodzi do prawidłowego rozdzielenia chromosomów między powstające komórki. Jest to zjawisko nondysjunkcji. Gamety powstałe w ten sposób tworzą zarodki, których większość obumiera lub rozwijają się z nich organizmy z określonymi schorzeniami. Polecenie: wśród wymienionych niżej chorób człowieka zaznacz tę, która jest wynikiem opisanego zjawiska.

A. Pląsawica Huntingtona
B. Mukowiscydoza
C. Zespół Downa
D. Choroba Parkinsona