testy, quizy, testy online Przetestuj swoją wiedzę

Do Policji - Rada Ministrów

Czas na odpowiedź
30 sekund

Pytanie: 1 / 10
Treść pytania:

Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez:

A. Senat bezwzględna większoscią głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
B. Sejm bezwzględna większoscią głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
C. Sejm łączną większoscią głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów