testy, quizy, testy online Przetestuj swoją wiedzę

Antyk ogólnie

Czas na odpowiedź
30 sekund

Pytanie: 1 / 20
Treść pytania:

Marność na marnościami rzekł kaznodzieja marność nad marnościami wszystko marność. Jaki pożytek ma człowiek z całego trudu swego, którym trudzi się pod słońcem. Cechą stylu podanego fragmentu jest:

A. operowanie refrenem, powtórzeniami, stosowanie pytań retorycznych
B. prostota, jasność, oszczędne operowanie słowem
C. stosowanie porównań, metafor, wyszukanych epitetów
D. bogactwo synonimów stylistycznych podnoszących ekspresję wypowiedzi