testy, quizy, testy online Przetestuj swoją wiedzę

romantyzm

Czas na odpowiedź
30 sekund

Pytanie: 1 / 5
Treść pytania:

prowidencjalizm to...

A. postawa bohatera poświęcająca życie dla wolności ojczyzny
B. pogląd według, którymi dziejami ludzkości kieruję Boska opatrzność
C. pogląd według, którego Bóg jest tożsamy z naturą
D. postawa niezgody na istnienie zła na świecie